Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:

1. Kto žiadosť podáva (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa  pobytu alebo sídlo)

2. Komu je žiadosť adresovaná

3. Ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiadateľ žiada)

4. Aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje  (písomne, elektronickou poštou, ...)

Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená žiadateľovi na doplnenie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie Centra pre deti a rodiny Valaská vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. V tomto prípade bude táto skutočnosť žiadateľovi oznámená a to  najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Žiadosť o informácie môžete podávať:

Osobne:

V Centre pre deti a rodiny Valaská v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod

Písomne na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Valaská

Chalupkova 2, 976 46 Valaská

E-mailom: pobisova@detskydomovvalaska.sk


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Fotogaleria

webygroup
ÚvodÚvodná stránka