podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

Pomáhajú nám

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú plniť naše poslanie:
IDEA reklamné štúdio
OZ Dlane, Úsmev ako dar, Bystrina s.r.o., Ján Račák, Iskierka pomoci n.f, Marek Pozník

Ing. Vladimír Gulík, ALCA CZ, a.s., Juraj Fáber, Železiarne Podbrezová,PhMr. Jaroslav Ďalák

ĽH Bukovinka, SKOR SL, s.r.o, SČK Miestny spolok Veľký Krtíš, Peter Kollmann ,Henkel

Pavlína Lepková, Martina Potkányová, Notes a.s., OZ Spolupráca , SHP Harmanec,

Nadácia Espérance, CBA a.s. Brezno p. Kráľová, JAME p. Medveď, SHP Slavošovce

Ing. Korytiaková , Študenti hotelovej a obchodnej akadémie v Brezne, Ing. Peter Škoda

Chata Polianka Krpáčovo p. Chudá, Klub dôchodcov Veľký Krtíš, Erik Balog, SlovanetTatiana

Kľocová, Gamesity.sk, ZŠ Karola Rapoša Bezno, Pizzeria Kráľova taverna Brezno

Milan Ševčík jazdecká škola Nemecká,študenti SPSA v Brezne,

PharmDr.Tomáš Srnka Lekáreň na Štúrovej,ORIN Slovakia s.r.o., rodina Gašperanová

K-system, spol. s r.o. Žiar nad Hronom

Dr. MAX - lekáreň, pobočka Kaufland Brezno

a ďalší...