podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

2% z dane

Vopred ďakujeme každému, kto prispeje 2% dane z príjmov a tak podporí našu snahu venovať sa opusteným deťom a sirotám.

Občianske združenie Jasmína

O nás:
OZ Jasmína vzniklo 1.12.2008 ako dobrovoľné združenie so zámerom podporovať činnosti detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v našom detskom domove. Členskú základňu tvoria zamestnanci Detského domova Valaská a ostatní ľudia, ktorí majú veľké srdce. Zdrojom majetku OZ sú členské príspevky, dary, dotácie, granty od fyzických a právnických osôb.

Na stiahnutie:
Stanovy Občianskeho združenia Jasmína (.doc), (.pdf)
Profil Občianskeho združenia Jasmína (.doc), (.pdf)

Podporte nás 2% z dane z prijmov.

Organizácia OZ Jasmína sa uchádza o 2% z dane z príjmov fyzických a právnických osôb za zdaniteľné obdobie 2010.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu OZ Jasmína, budete potrebovať nasledujúce formuláre:
Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov príloha (.pdf)
Vyhlásenie o poukázaní 2% príloha (.pdf)

Obchodné meno a názov:
Občianske združenie Jasmína
Sídlo:
Detský domov Brezno, Fr. Kráľa 4
977 01 Brezno
IČO 45026572
Čislo účtu: 4008949008/7500, ČSOB a.s., Čsl. Armády 55,Brezno

Kontakt:
Zuzana Krahulcová
Černákova 10
97701 Brezno

Detský domov Valaská
Chalupkova 2
97646 Valaská
E-mail: ozjasmina@zoznam.sk